Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Riviera Retro kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Riviera Retro, en/of omdat je deze zelf bij het versturen van een e-mail naar Riviera Retro verstrekt. Riviera Retro kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

Waarom Riviera Retro gegevens nodig heeft
Riviera Retro verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden. Daarnaast kan Riviera Retro jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoelang Riviera Retro gegevens bewaart
Riviera Retro bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen
Riviera Retro verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Riviera Retro worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Riviera Retro gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Riviera Retro maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Riviera Retro bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Riviera Retro te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Riviera Retro heeft hier geen invloed op.

Riviera Retro heeft Google geen toestemming gegeven om via Riviera Retro verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar evelyne@riviera-retro.nl. Riviera Retro zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Verder kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent, dat Riviera Retro misbruik maakt van je persoonsgegevens.

Beveiligen
Riviera Retro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Riviera Retro maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Riviera Retro verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via evelyne@riviera-retro.nl. www.riviera-retro.nl is een website van Riviera Retro. Riviera Retro is als volgt te bereiken:

Postadres: Boerhaavestraat 30 – 6164 GS – Geleen
Vestigingsadres: gelijk aan het postadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72029161
IBAN: NL61 INGB 0008 3222 01
Telefoon: +31 6 22917609
E-mailadres: evelyne@riviera-retro.nl